Steeds meer mensen lopen tegen de grenzen van de reguliere geneeskunde aan. Meer dan 70% van alle patiënten hebben (vage) klachten waar geen duidelijk oorzaak voor gevonden wordt. Stress en drukte gedurende langere periode geven een extra grote vraag aan energie, waardoor lichamelijke klachten kunnen ontstaan.

De klachten kunnen variëren:

· onbehaaglijk gevoel: het gevoel van niet vitaal of happy zijn

· allergieën

· (dreigende) burn-out

· hoofdpijn

· stijve nek

· eczeem

· darmklachten

· pijn in de rug

· vermoeidheid

· depressie

· slecht slapen

· schimmels

Lichamelijke klachten hebben een weerslag op de mentale en emotionele gesteldheid en andersom kunnen mentale en emotionele klachten lichamelijke problemen veroorzaken. Dit kan leiden tot een vicieuze cirkel waar u maar moeilijk uitkomt.

Innerlijke en uiterlijke verzorging

Door het lichaam en de geest goed te verzorgen en in te stellen op balans, kunnen lichamelijke klachten verdwijnen of verminderen.

Innerbalance by Corina werkt volgens het Bashya-concept dat uitgaat van de energetische principes uit de Chinese geneeskunde. Uiterlijke en innerlijke verzorging komen daarbij samen.

Van ontspanning naar onbalans aanpakken

De behandelingen zijn ontspannend door massages, het gebruik van zachte en geurende kruidenoliën, warme stenen en andere technieken. Alle technieken werken op de huid, een belangrijk raakvlak tussen de energie van buiten en binnen. Onbalans in het lichaam is hier vaak aan te zien. De werking gaat verder, het pakt onbalans in organen aan of blokkades die ervoor zorgen dat energie niet via de energiebanen door je lichaam kan stromen.

Natuurlijke producten

Met de Bashya-behandelingen pak ik enerzijds de innerlijke onbalans aan door het gebruiken van kruiden, vitamines en andere plantaardige middelen. Anderzijds behandel ik de uiterlijke kant met onder andere massagetechnieken, het gebruik van edelstenen en stempels.

De gebruikte producten zoals oliën, lotions en tincturen bevatten 100% natuurlijke ingrediënten, zuiver, eerlijk en op biologische wijze.

Holistische benadering

De Bashya behandelmethodieken zijn holistisch. Ik benader de mens als één geheel en kijken niet naar één probleem of afwijking afzonderlijk. Het gaat om de wisselwering tussen lichaam en geest.

Het is goed om te weten dat de behandelingen geen vervanging zijn van het advies van een arts, maar zeker wel een aanvulling.

Mijn werkwijze

Omdat ieder mens een unieke eenheid van lichaam, geest en emotie is met eigen behoeften hanteer ik geen standaardbehandeling. Ik stem de invulling van de schoonheidsverzorging af op wat u op het moment van behandeling nodig heeft. Dat maakt dat de behandelingen elke keer anders zijn.

Uw klachten en wensen zijn het uitgangspunt

Bij het maken van de eerste afspraak stuur ik u via de mail een diagnoseformulier toe met het verzoek om dit in te vullen en een paar dagen voordat u komt terug te mailen. Uiteraard behandel ik deze informatie vertrouwelijk. Bij uw eerste bezoek nemen we het formulier kort door. Vervolgens maak ik een analyse door een gezichtsmassage te doen.

Specifiek samengestelde behandeling

Met deze informatie stel ik behandelingen samen, gebaseerd op mijn gevoel en verstand. Ik voel en beredeneer totdat ik een op u afgestemde behandeling kan voorstellen. Ik gebruik daarbij verschillende behandelmethodes die elkaar versterken. Aan de hand van de bereikte resultaten wordt duidelijk hoeveel behandelingen er nodig zijn. Bij de afspraken is van tevoren duidelijk hoelang deze gaan duren en hoeveel deze gaan kosten.